Betonsvupper til udlægning af flydebeton. SCC “Self compacting concrete.” Her ses svupper til udlægning af flydebeton. Betonen afrettes først med asfalt rage eller eventuelt en rive, hvorefter at jutteren stødes jævnt i krydsmønster hen over beton overfladen. Jutteren kan købes i vores webshop. [icon icon=icon-glass size=14px color=#000 ]Læs mere !

Salgs- og Leveringsbetingelser for færdigbeton. 1. Priser/mængder Priserne gælder pr. m3 excl. moms, samt de på leveringsdagen gældende miljø/myndighedsafgifter, frit leveret på leveringsadressen inden for  B. C. Industri ApS’s normale markeds område Priserne er baseret på leverings af hele læs indenfor de i prislisten anførte ekspeditions og leveringstider. For levering udenfor de nævnte tider samt for levering af mængder der er mindre end de i prislisten specificerede, beregnes tillæg. Betonens mængde, der er angivet på følgesedlen, repræsenterer det rumfang som betonen fylder med det tilstræbte luftindhold. Vente- og aflæsningstid, der overstiger den i prislisten anførte maksimale vente og aflæsningstid, vil blive beregnet efter gældende prisliste.Læs mere !