Laboratorie og certifikat.

Betonkontrol

Betonen kontrolleres løbende på vores eget laboratorium i henhold til
“EN 206-1 samt DS 2426”Vi udfører løbende kontrol af;

  • Sætmål
  • Densitet
  • Luftindhold
  • Temperatur
  • V/c “Vandcementindhold”
  • Styrkekontrol
  • Frost/tø prøvninger
  • Luftporeanalyser
  • Sigteanalyser

Alle prøvninger og målinger registreres løbende i

Branel System 4009 som er et integreret processtyring, recept og laboratorie styrings system som løbende opdateres til at opfylde kravene i henhold til EN206/DS2426 .

 

Sætmåls kontrolSætmålskontrol

cylender

Cylinder til styrkekontrol

Link til BVC´s hjemmeside

Print Friendly, PDF & Email