Her opdateres løbende med info fra virksomheden.

 

September 2017
Vi har lavet Licenskontrakt med Cornerstone på Deres MAGNUMSTONE Blokke for hele Denmark. Vi forventer at kunne igangsætte produktionen af blokkene Ultimo 2017 og forventer os utrolig meget af disse blokke.
Juni 2017
Vi har efter IF Groups konkurs overtaget samtlige forme til Mega Bloks. Dermed har vi øget vores produktions kapacitet samt udvidet vores sortiment.
Marts 2016
Igangsætning af vores første betonpumpe som vi forventer os meget af.
Produktinformation
Maj 2015
Vi er nu i gang med udvidelse  af vores lagerplads på ca 5000 kvm. Vi har derforuden fået tilladelse i hus til knusning af betonaffald til genbrug, samt murbrokker.  Se mere her.
Februar 2014
Vi har nu fået opstillet første leverance af MEGA Blokken på Hirtshals Havn.
Oktober 2012
Installation af BRANEL system 4009 Proces og Laboratorie system med integreret Kørselsplanlægning og GPS styring af biler. Dette giver øget leveringssikkerhed overfor vores kunder. Systemet anvender nyeste teknologier og opdateres løbende til at opfylde revideringer i gældende standarder.
2006/2007
I efteråret 2006 installerede vi nyt blande anlæg. Vi har nu en produktionskapacitet på omkring 60 kbm./time. Anlægget er fuldt computerstyret med integreret recept & dokumentstyring, der overvåges fra operatørrum via computer og TV skærme. Alt kontrolleres og registreres løbende af processtyring med udskrift af datalog i.h.t. EN206-1 og DS 2426.
December 2005
Virksomheden er af BVC tildelt Certifikat nr. 9702.
Dermed er virksomhedens kvalitetssikringssystem opgraderet til nyeste gældende standard for fabriksbetonDS/EN 206-1 samt DS 2426 ” Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark
April 2003
Virksomheden er af BVC pr. 27. Marts 2003, tildelt godkendelsescertifikat nr; 9963,
Dette indebærer at virksomheden har et godkendt kvalitetssikringssysten i.h.t.
DS 481:1999 og underkastet løbende kontrol af BVC.
B.C. Beton leverer beton i henhold til
DS 481 attesteringsmetode B
September 2002
I efteråret 2001 installerede vi nyt vejesystem med recept & processtyring via EDB.
Alle materialer ( tilslag, cement, vand og kemi ) udvejes særskilt i henhold til DS 481. Alle udvejninger og blandinger registreres, og derved er al produktion sporbar.Produktionen overvåges fra operatørrum via TV skærme af blandemesteren.I efteråret 2002 påbegyndte vi udarbejdelse af et kvalitetsstyringssystem, med en ekstern konsulent, der skal opfylde kravene i henhold til DS 481. Kvalitetsstyringen indkøres løbende, og vi forventer at være certificeret i primo 2003, og herved leve op til nutidens og fremtidens krav til betonproduktion.B.C. Beton leverer beton i henhold til
DS 481 attesteringsmetode CØnskes yderligere information, er vi gerne til rådighed med dette.Søren Jørgensen  
Print Friendly, PDF & Email